logomamaninjashop

COVID-19: Всичко за тестовете

  • 11 Мар, 2021

Март месец идва с недобри новини, пандемичната ситуация е сериозна. Отново се наблюдава стремглаво покачване на заболеваемостта и на смъртността от COVID-19. Новият британски щам на вируса се оказва много по-заразен. "При предишните пикове имаше семейства с един или двама членове заразени, в момента наблюдаваме семейства, заразени в пълен комплект", обобщи  проф. Мутафчийски на брифинг на оперативните щабове. Най-висока заболеваемост от COVID-19 има в областите Плевен, Кюстендил, Враца, Бургас, София, Шумен и Перник. Въпреки че в тези области се връщат част от мерките, ново затваряне на цялата страна засега не се предвижда. Междувременно има и добри новини. Компаниите Vir Biotechnology и британският GlaxoSmithKline plc (GSK) обявиха, че планират да поискат разрешение за спешна употреба на тяхната експериментална терапия с антитела срещу Covid-19, след като междинни данни от провеждано проучване показаха намаляване с 85% на хоспитализацията и на смъртните случаи сред пациентите с висок риск от хоспитализация. Ваксинираните в България вече са 309 000, а излекуваните - 220 000. 

На този фон все по-често се сблъскваме с проблема за правилното използване и интерпретация на резултатите от различните тестове за антитела срещу SARS-COV-2, както и с въпросите: "Кой тест да избера?", "Кой от всички предлагани тестове е най-подходящ за мен? Отговорът намерих в CredoWeb.

Антителните тестове, наричани серологични тестове, показват наличието или отсъствието на специфични имуноглобулини от класовете M, G и A, които имунната система на организма изработва срещу различни антигенни съставки на вирусната частица. Коронавирусната частица е изградена от няколко структурни белтъка - S (spike)- шипчест, E (envelope)– белтък на обвивката, M (membrane)– мембранен и N (nucleocapsid)- нуклеокапсиден. Установено е, че най-имуногенни са шипчестият и нуклеокапсидният белтътъци, затова и повечето тестове са разработени да откриват антитела, насочени срещу тях. Различните класове имуноглобулини имат определена хронология на появата си в кръвта, като това може да е ориентир за давността на инфекцията. 

1. Коронавирус антитела SARS-CoV - 2 IgG +IgM - Това е бърз качествен тест за определяне на наличието или отсъствието на антитела от класовете М и G / разделно/.  Резултатът се изразява като "положителен" или " отрицателен". Бързите тестове са едни от първите разработени антителни тестове, които все още намират приложение, тъй като изследването се извършва лесно и в кратки срокове може да се получи резултат поотделно за присъствието или не на антитела от посочените класове. Недостатък на този вид анализ е субективното отчитане на резултата и по-ниската чувствителност, но все още намират приложение.

2. Anti-SARS-CoV- 2 ELISA ( Ig A) - При този тест се прилага високо чувствителен и специфичен имуноанализ /ELISA / за полуколичествено откриване на антитела от клас IgA срещу  S1 субединицата  на шиповия протеин на SARS-CoV-2 в човешка кръв. Това е  най-рано появяващото се антитяло, още на 2-3 ти ден от началото на симптомите. SARS-CoV-2 може да прониква в клетките основно през ресничестия епител на горните дихателни пътища. IgA е преобладаващият имуноглобулин, експресиран в лигавицата. Серумни IgA антитела могат да бъдат открити по-рано от IgG и IgM и се задържат най-малко 38 дни след инфекцията. Кога има смисъл да се назначава? При търсене на ранен хуморален отговор на заразени с вируса и при случаи, в които разултатът за IgM на доказано инфектирани пациенти е все още отрицателен. Сероконверсията на IgM е доста вариабилна и поради тази причина търсенето на антитела от клас Ig A е основателно в ранния период на инфекцията.

3. Anti-SARS-CoV- 2 ELISA ( Ig G) - При този тест се използва същият ензимно свързан имунологичен анализ, който се извършва на автоматизирана ELISA система, което значително подобрява качеството и надеждността на получените резултати. Аналогично на предходния тест се откриват антитела, но от клас IgG срещу  S1 субединицата  на шиповия протеин на SARS-CoV-2 в човешка кръв. Резултатът е полуколичествен и се изразява като цифрова стойност, която може да попадне в един от  трите  диапазона - отрицателен, граничен и положителен.

4. Рош Elecsys Anti-SARS-COV-2 ( IgМ + IgG ) - Това е много полезен скринингов тест за откриване едновременно на антитела от двата класа Ig M и IgG, които са насочени към нуклеокапсидния антиген. Този белтък е разположен в сърцевината на вирусната частица и има отношение към размножаването на вируса в инфектираните клетки. Едновременната детекция на двете антитела е предимство в ранния етап от хода на инфекцията, поради вариабилната поява на IgM в този период. Тестът показва висока чувствителност до 70% на 3-6 ден от потвърждаване на инфекцията с PCR и достига до 100% след 14-я ден. Предимствата на теста се изразяват в това, че е напълно автоматизиран и стандартизиран, използва се високочувствителен електрохемилуминисцентен метод на интегрирана аналитична система Cobas 6000. Това дава изключителна сигурност на резултатите. Те се изразяват като "положителен" или "отрицателен". Кога да изберем този тест? - Подходящ е при всички случаи на съмнение за прекарана коронавирусна инфекция /безсимптомна форма или с неубедителни признаци за COVID19; със знаен  или незнаен контакт с положителен пациент/, както и при съмнителни за COVID-19 симптоми и с отрицателен PCR тест с давност повече от 10 дни. Подходящ е за тестване на големи групи от хора / работни колективи / за бързо установяване на наличие или не на имунен отговор към SARS-COV-2, както и за големи епидемиологични изследвания, целящи да установят процента на населението, изложено на вируса при липса на диагноза, извършена с молекулярни тестове. 

5. SARS-COV-2 IgG Quantitative (количествен ) - Този тест дава количествен израз на наличието на IgG антителата, насочени към S1/S2 антигените на SARS-COV-2. Антигенната структура S1/S2, разположена на шипа на коронавируса, играе основна роля за проникването му /S1 / и сливането /S2 / с клеткатагостоприемник. Затова, антителата, образувани срещу S1/S2 на шипа, блокират, неутрализират проникването му в клетката  и по този начин предотвратяват разпространението му в организма. Тези антитела се наричат още вируснеутрализиращи и тяхното образуване се цели при всички ваксини, а изследването им дава информация за това, дали са образувани достатъчно количество предпазни антитела, които наистина да осигурят защита на организма при последваща среща с този причинител. Предимства на теста SARS-COV-2 IgG Quantitative ( количествен ) - получава се бърз, количествен израз на голяма част от антителата с вируснеутрализираща активност. За тяхното определяне се използва високочувствителен, напълно автоматизиран хемилуминисцентен анализ  на апарат Liasaon XL. Кога се назначава? Максималната чувствителност на теста се постига след 15-я ден от началото на симптомите, затова по-ранното му изследване не е препоръчително. Оптимално е да се направи на 38-40-я ден след преболедуване от COVID-19 инфекция. Подходящ е за проследяване на имунния отговор след поставяне на ваксина не по-рано от 2 седмици /оценка на ваксиналния отговор/. Използва се и за проследяване нивата на антителата с цел обсъждане на необходимостта от последващо ваксиниране.

6. SARS-COV-2 IgМ Liason XL - Това е напълно автоматизиран тест за качествено определяне на специфични IgM антитела срещу SARS-CoV2 използващ  хемилуминесцентен имуноанализ (CLIA) на платформа Liason XL на фирма Diasorin. Откриването на тези антитела е свидетелство за ранна инфекция с коронавирус. Появата им може да бъде установена средно не по-рано  от 10 дни след заразяване /симптомно или безсимптомно/. В какви случаи е подходящ този тест? Търсенето на IgМ антитела срещу SARS-CoV-2 може да се използва за оценяване на имунния статус на пациентите, засегнати от CoVID-19, както и като допълнителен неинвазивен метод за откриване на заболяването, особено при пациенти, които проявяват симптоми късно и с ниско вирусно натоварване. Въпреки това резултатите от теста SARS-COV-2 IgМ Liason XL не трябва да се използват като единствена основа за диагностициране или изключване на инфекцията.

7. Вирус неутрализиращи антитела (anti SARS-CoV-2-VNT ) - Този тест се отличава от предходните по това, че дава представа за биологичната активност на придобитите по естествен начин /в резултат на преболедуване / или след ваксинация антитела. За разлика от количествените тестове за вирус неутрализиращи антитела, които измерват антителните молекули, този тест оценява колко ефективни са те при блокиране на разпространението на вируса и дали осигуряват необходимата защита на организма. От всички вирус неутрализиращи антитела, най-силна блокираща способност имат тези, които са насочени към един малък участък от спайк протеина, отговорен за свързването му с АСЕ2 рецепторите в дихателните пътища. Той се нарича рецептор свързващ участък /RBD/. С този тест се определя точно тяхната неутрализираща активност. Кога да се назначава? - Тестът не е скринингов за неутрализиращи антитела. Подходящ е за хора: преболедували инфекцията, при които количествено са установени IgG антитела, за да се определи тяхната функционалност; след ваксиниране -  2 седмици след поставяне на втората доза; проследяване нивата на вирус неутрализиращите антитела, с цел обсъждане на необходимостта от ваксинация или реваксинация. Резултатът е готов след 10 дни.

8. Скринингов тест вирус неутрализиращи SARS-CoV-2 антитела – Това е качествен имунохроматографски тест за откриване на вирус неутрализиращи антитела. Скринингов метод. Резултатите се изразяват като „положителен“ и „отрицателен“. Предимството на теста е, че резултатът се  получва в рамките на същия работен ден, за разлика от предходния тест, при който поради спецификата на използваната методика това става до 10-14 дни. За кого е подходящ? За всички, които искат бързо да получат отговор на въпроса дали са изградили вирус неутрализиращи антитела след преболедуване / симптомно или безсимптомно/, поне месец от началото на инфекцията, или резултати и определяне на защитните вируснеутрализиращи антитела на контактните не по-рано от 20 дни от началото на карантината.

Източник: CredoWeb, БНР

Още по темата:

Най-важното преди и след ваксината

 coronavirus 5293557 1280

Последно променена в Четвъртък, 11 Март 2021 12:53
  1. Най-популярни
  2. Най-нови

Facebook

Вижте тази публикация в Instagram.

World is such a lovely playpen! #babybobby

Публикация, споделена от Maria Peeva (@mimipeeva) на

Бисквитки

Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ /сookies/ . Повече информация Приемам